• image-2.jpg
  • image-3.jpg
  • image-4.jpg

Egenskaber

Det kan være ganske svært at udforme et varmesystem til et parcelhus, som skal fungere korrekt både sommer og vinter, specielt hvis der er tale om flere varmekilder, som er sluttet sammen. Det må derfor være på sin plads at spørge: Virker dit varmesystem ideelt?

Der har været overraskelser alle steder hvor Micro-PC systemet er blevet monteret. Varmesystemerne virker anderledes end forventet. Mange steder er det små ting som ikke er i orden.

  •  Et sted var temperaturføleren i varmtvandsbeholderen kun lige stukket indenfor i følerlommen istedet for op til midten af varmebeholderen. Den var monteret lige ved koldtvands indløb i varmtvandsbeholderen, hvorfor temperaturen svingede op på 70°C når varmt vand blev aftappet, og efter nogle timer var temperaturen igen 50°C.
  • Et andet sted blev solfangeren pludselig 20°C midt om natten på en kold vinterdag. Solfangeren blev simpelthen opvarmet af fyret, fordi den naturlige cirkulation havde startet på det tidspunkt om natten. Det er iøvrigt et fænomen, som kan ses på kolde vinterdage omkring solfangere: Hvorfor er solfangeren helt uden sne, når der ligger sne på resten af tagfladen? Hvad smelter sneen på solfangeren?
  • Et tredje sted var pumpen vendt forkert så opvarmningens vandet til radiatorerne cirkulerede den forkerte vej.
  • Et sted blev centralvarme vandet ledt igennem en håndklædetørrer, som nærmest kortsluttede varmesystemet. Det vil sige at der var et meget lavt temperaturfald over håndklædetørren og intet varme til resten af huset.

mange andre forunderlige ting er set i tidens løb, men jeg vil stoppe her. Påtænk dog lige at en fagmand skal optimere et system, han ikke har fuldt kendskab til. Sådan et system kan aldrig komme til at virke optimalt.

Det kunne godt være en fordel for ejeren af parcelhuset, hvis det var muligt at overvåge varmesystemet. Overvågningen skal helst foregå dag og nat, og hvis man så kunne styre systemet efter dent mest optimale arbejdspunkt, så ville det være ideelt. Det mest optimale arbejdspunkt behøver ikke at være det samme sommer og vinter.

Det er Micro-PC systemet udviklet til. Standardiseret hardware bliver sat sammen med en software styring, som du selv kan skrive/ændre. PC overvågning er en del af systemet.